Odaberi svoj Super PLAN paket i uživaj 3 meseca besplatno u Super TV-u i superbrzom internetu.

Odaberi svoj Super PLAN paket i uživaj 3 meseca besplatno u Super TV-u i superbrzom internetu.

Odaberi Super TV i superbrzi internet 3 meseca besplatno

Odaberi Super TV i superbrzi internet 3 meseca besplatno

Odaberi Super TV i superbrzi internet 3 meseca besplatno

Odaberi Super TV i superbrzi internet 3 meseca besplatno

 

3 meseca na probu - za nove Super PLAN korisnike

Isprobajte 3 meseca besplatno TV i internet

Promocija je namenjena novim korisnicima koji nemaju nijednu Supernova uslugu koja je u ponudi u okviru Super PLAN paketa ili imaju samo uslugu fiksne, odnosno mobilne postpejd linije ili fiksne i mobilne postpejd linije i odluče se za neki od Super PLAN sa internet i/ili TV uslugom, uz ugovornu obavezu od 3 + 24 meseca. Minimalna ugovorna obaveza od 24 meseca počinje da teče nakon isteka probnog perioda od 3 meseca.

Promocija se odnosi na sve Super PLAN pakete sa internet i/ili TV uslugom, bez obzira na tehnologiju putem koje se Super PLAN paket realizuje.

Tokom probnog perioda, u trajanju od 3 meseca, mesečna naknada za internet i/ili TV uslugu u okviru odabranog Super PLAN se ne naplaćuje. Tako, na primer, ukoliko zaključite ugovor za Super PLAN paket sa mobilnom linijom, tokom probnog perioda od 3 meseca plaćate samo mesečnu naknadu sa popustom za solo postpejd mobilnu liniju, po važećem cenovniku. Po isteku probnog perioda naplaćuje se mesečna naknada za odabrani Super PLAN paket, po važećem cenovniku.

Dodatne promotivne povoljnosti - Ukoliko se odlučite za Super PLAN paket na optici stičete pravo i na benefite promocije prvih 12 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu, dok korisnik koji se odluči za Super PLAN paket koji se realizuje putem koaksijalnog kabla može da koristi benefite promocije prvih 10 meseci 50% popusta na mesečnu naknadu.

Promena Super PLAN paketa tokom probnog perioda nije moguća. Po isteku probnog perioda, tokom minimalne ugovorne obaveze od 24 meseca korisnik može preći na veći Super PLAN paket, pri čemu prenosi i preostale mesece započete promocije 50% popusta na naknadu (npr. korisnik je stekao pravo na promociju 12 meseci 50% popusta i posle 3 meseca je prešao na veći Super PLAN paket, u ovom slučaju ima pravo na preostalih 9 meseci promocije). Prelazak na manji paket tokom probnog perioda nije moguć, kao ni tokom naredna 24 meseca minimalnog trajanja ugovora za Super PLAN paket.

U toku probnog perioda korisnik ne može da kupi telefon, odnosno na probu može da uzme samo Super PLAN paket bez telefona. Telefon je moguće kupiti naknadno, po isteku probnog perioda i započinjanja minimalne ugovorne obaveze od 24 meseca. Postojeći postpejd korisnik koji je ranije kupio telefon i nije završio sa njegovom otplatom, ne može da koristi benefite promocije 3 meseca na probu

U promociju 3 meseca na probu mogu se uključiti novi postpejd korisnici, postojeći korisnici postpejd tarife bez telefona kojima je ostalo najviše 3 meseca do isteka ugovorne obaveze i postojeći postpejd korisnici bez ugovorne obaveze. Postpejd korisnik koji na probu uzima Super PLAN paket sa mobilnom linijom, tokom 3 meseca probnog perioda plaća mesečnu naknadu sa popustom za solo postpejd liniju po važećem cenovniku, bez prava na aktuelne postpejd promocije.

Tokom probnog perioda korisnik nema pravo na 4 u PLAN 4. Pravo na korišćenje ovih dodatnih usluga ima nakon isteka probnog perioda. U toku probnog perioda korisnik nema pravo na popuste na dodatne postpaid linije koje želi da veže za ugovoreni paket.

Korisnik u probnom periodu može da aktivira dodatne Move STB uređaje.

U toku 3 meseca probnog perioda korisnik može da otkaže Super PLAN uslugu, uz obavezu vraćanja terminalne opreme. U ovom slučaju, korisnik zadržava usluge fiksne i/ili mobilne linije koje je koristio pre promocije, uz potpisivanje novog ugovora za ove usluge.

Promocija traje do 15.11. 2022.

 

Supernova - Super Net korisnici

Isprobajte 3 meseca besplatno Super TV

3 meseca besplatno Super TV usluga + 50% popusta na mesečnu naknadu tokom prvih pet meseci – za postojeće korisnike super net paketa koji pređu na SUPER Plan 2 paket uz ugovornu obavezu na 3 + 24 meseca.

Tokom probnog perioda, u trajanju od 3 meseca, možete da koristite Super PLAN 2 paket, prilikom čega se, u okviru mesečne naknade neće tarifirati naknada za Super TV uslugu.

Uslugu Super TV možete da otkažete u bilo kom trenutku, tokom trajanja probnog perioda, nakon čega nastavljate sa korišćenjem super net usluge po važećem cenovniku, uz potpisivanje novog ugovora.

Po završetku probnog perioda, ukoliko ne otkažete Super PLUS 2 paket, nastavljate da koristite odabrani paket po komercijalnim uslovima i dobijate 50% popusta na mesečnu naknadu tokom prvih 5 meseci, uz minimalnu ugovornu obavezu na 24 meseca.

Sve aktivirane promocije u okviru postojeće super net usluge prestaju da važe aktivacijom nove promocije - 3 meseca besplatno iris TV usluga.