Obaveštenje za korisnike

Obaveštenje za korisnike

Obaveštavamo vas da, od 1. jula 2020. godine, kablovski operator „Citadela komunikacije“ iz Beograda postaje sastavni deo kablovskog operatora „Radijus vektor“ iz Beograda. Od tog trenutka, korisnici pomenutog operatora nastaviće sa neometanim korišćenjem usluga televizije, interneta i telefonije u okviru kablovskog operatora „Radijus vektor“ koji posluje u okviru brenda „Supernova“.