Identifikacija poziva

Identifikacija poziva omogućava da, pre odgovora na poziv, na displeju svog telefona vidite broj sa koga Vas pozivaju.

Preusmeravanje poziva

Ova funkcija omogućava da preusmerite dolazni poziv na neki drugi, unapred definisani broj ili na automat sa govornom porukom.

Brzo biranje

Napredna funkcija brzog biranja omogućava da memorišete omiljene brojeve na svom fiksnom telefonu.

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga koja omogućava da tokom telefonskog razgovora dobiješ tonsko obaveštenje da ti je upućen novi poziv.

Funkcije fiksnog telefonskog aparata

Možete memorisati do 20 važnih kontakata, aparat pamti poslednjih 10 poziva, 5 melodija, ima headset lokator kao i opciju alarma.

Identifikacija poziva

Identifikacija poziva

Identifikacija poziva omogućava da, pre odgovora na poziv, na displeju svog telefona vidite broj sa koga Vas pozivaju.

Preusmeravanje poziva

Preusmeravanje poziva

Ova funkcija omogućava da preusmerite dolazni poziv na neki drugi, unapred definisani broj ili na automat sa govornom porukom.

Brzo biranje

Brzo biranje

Napredna funkcija brzog biranja omogućava da memorišete omiljene brojeve na svom fiksnom telefonu.

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga koja omogućava da tokom telefonskog razgovora dobiješ tonsko obaveštenje da ti je upućen novi poziv.

Funkcije fiksnog telefonskog aparata

Funkcije fiksnog telefonskog aparata

Možete memorisati do 20 važnih kontakata, aparat pamti poslednjih 10 poziva, 5 melodija, ima headset lokator kao i opciju alarma.