05.06.2020.

Opšti uslovi online plaćanja

Preuzmi

24.05.2019.

Korisnički ugovor Supernova (za fizička i pravna lica)

Preuzmi

24.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike Supernova paketa

Preuzmi

24.05.2019.

Supernova programska šema

Preuzmi

24.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih Masko paketa

Preuzmi

24.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih Avcom paketa

Preuzmi

24.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih BPP Ing paketa

Preuzmi

24.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih Citadela paketa

Preuzmi

24.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike Kopernikus paketa

Preuzmi

24.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih Radijus Vektor paketa

Preuzmi

24.05.2019.

Kopernikus korisnički ugovor - za fizička lica Bujanovac II i Preševo

Preuzmi

24.05.2019.

Politika privatnosti

Preuzmi

24.05.2019.

Saglasnost za obradu podataka

Preuzmi

24.05.2019.

Način podnošenja prigovora

Preuzmi

24.05.2019.

Autorska prava

Preuzmi

10.03.2020.

Cenovnik hosting usluga i poslovnih rešenja

Preuzmi

01.07.2019.

Cenovnik Supernova - privatni korisnici

Preuzmi

01.07.2019.

Cenovnik Supernova - poslovni korisnici

Preuzmi

01.07.2019.

Akcijski cenovnik - privatni korisnici

Preuzmi

01.07.2019.

Akcijski cenovnik - poslovni korisnici

Preuzmi

24.05.2019.

Cenovnik za Bujanovac II Preševo - Kopernikus

Preuzmi

24.05.2019.

Cenovnik za analognu - Kopernikus

Preuzmi

23.12.2019.

Standardna ponuda - SAT TV METEOR

Preuzmi

16.10.2019.

Standardna ponuda - AVCOM

Preuzmi

16.10.2019.

Standardna ponuda - BPP

Preuzmi

16.10.2019.

Standardna ponuda - Kopernikus

Preuzmi

16.10.2019.

Standardna ponuda - RV

Preuzmi

16.10.2019.

Standardna ponuda - Masko

Preuzmi

16.10.2019.

Standardna ponuda - Telemark

Preuzmi