29.10.2021.

Politika privatnosti i opšti uslovi korišćenja usluge „MOVE TV po tvom“ Telekoma Srbija

Preuzmi

24.06.2021.

Opšti uslovi za korisnike starih Telemark paketa

Preuzmi

24.06.2021.

Korisnički ugovor Supernova (za fizička i pravna lica)

Preuzmi

29.10.2021.

Politika privatnosti i opšti uslovi korišćenja usluge „MOVE TV po tvom“ Telekoma Srbija

Preuzmi

30.08.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih Telemark paketa

Preuzmi

22.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih BPP Ing paketa

Preuzmi

22.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih Citadela paketa

Preuzmi

22.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih Avcom paketa

Preuzmi

22.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih Masko paketa

Preuzmi

22.05.2019.

Kopernikus korisnički ugovor - za fizička lica Bujanovac II i Preševo

Preuzmi

22.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih Radijus Vektor paketa

Preuzmi

22.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike Kopernikus paketa

Preuzmi

09.03.2021.

Izjava o odustanku od ugovora na daljinu

Preuzmi

09.03.2021.

Predugovorno obaveštenje

Preuzmi

29.12.2020.

Politika kolačića

Preuzmi

22.12.2020.

Minimalne tehničke karakteristike računara

Preuzmi

22.05.2019.

Autorska prava

Preuzmi

22.05.2019.

Politika privatnosti

Preuzmi

22.05.2019.

Način podnošenja prigovora

Preuzmi

22.05.2019.

Saglasnost za obradu podataka

Preuzmi

11.09.2020.

Standardna ponuda - MOJA SUPERNOVA

Preuzmi

24.06.2021.

Opšti uslovi za korisnike starih Telemark paketa

Preuzmi

24.06.2021.

Korisnički ugovor Supernova (za fizička i pravna lica)

Preuzmi

24.06.2021.

Opšti uslovi za korisnike starih Citadela paketa

Preuzmi

24.06.2021.

Cenovnik za analognu - Kopernikus

Preuzmi

24.06.2021.

Supernova programska šema

Preuzmi

24.06.2021.

Opšti uslovi za korisnike Supernova paketa

Preuzmi

24.06.2021.

Politika privatnosti

Preuzmi

24.06.2021.

Autorska prava

Preuzmi

24.06.2021.

Kopernikus korisnički ugovor - za fizička lica Bujanovac II i Preševo

Preuzmi

24.06.2021.

Način podnošenja prigovora

Preuzmi

24.06.2021.

Politika kolačića

Preuzmi

24.06.2021.

Cenovnik Supernova - poslovni korisnici

Preuzmi

24.06.2021.

Opšti uslovi online plaćanja

Preuzmi

24.06.2021.

Cenovnik Supernova - privatni korisnici

Preuzmi

24.06.2021.

Akcijski cenovnik - poslovni korisnci

Preuzmi

24.06.2021.

Predugovorno obaveštenje

Preuzmi

24.06.2021.

Standardna ponuda - MOJA SUPERNOVA

Preuzmi