Da li postoji mogućnost promene paketa za vreme trajanja ugovorne obaveze?

Postoji, a izbor paketa zavisi od toga koji paket korisnik trenutno koristi. Promena se može obaviti u našoj poslovnici.