Obaveštenje za korisnike

Obaveštenje za korisnike

Obaveštavamo vas da, od 1. jula 2020. godine, kablovski operator „Charlie Plus Net“ iz Raške postaje sastavni deo kablovskog operatora „Telemark Systems“ iz Čačka. Od tog trenutka, korisnici pomenutog operatora nastaviće sa neometanim korišćenjem usluga televizije, interneta i telefonije u okviru kablovskog operatora „Telemark Systems“ koji posluje u okviru brenda „Supernova“.