Da li mogu da uplatim proizvoljan iznos za pretplatu?

Može, nikakav problem. Korisnik može da uplati veći iznos, i u tom slučaju razlika će mu biti oduzeta od duga za račun narednog meseca. Ukoliko uplati manji iznos, potrebno je da u roku uplati i razliku do punog iznosa računa.