Obaveštenje za korisnike

Obaveštenje za korisnike

Dragi korisnici,

Od 01.02.2021. godine menja se naplata poziva ka kratkim kodovima taksi službi i kontakt centrima iz fiksne mreže. Uvodi se naplata za svaki poziv ka ovim kodovima u iznosu od 1,2 din/min sa PDV-om. Obračunski interval iznosi 60+60 sec. Saobraćaj ka ovim kodovima ne ulazi u 150 besplatnih minuta u okviru mesečne naknade, kao ni u besplatan saobraćaj sa fiksne linije za korisnike bilo kog od paketa usluga.

Izmena se odnosi na solo fiksne korisnike, kao i na sve korisnike paketa za privatne i poslovne korisnike. S tim u vezi, do navedenog datuma imate mogućnost da postupite u skladu sa članom 107 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama.

Za više informacija na raspolaganju vam je naš kontakt centar koji možete pozvati na sledeće brojeve 0800 311 312 ili 19911, a možete posetiti i neku od naših poslovnica.

Vaša Supernova