Obaveštenje za korisnike

Obaveštenje za korisnike

Dragi korisnici,

Od 01.02.2021. godine došlo je do promene u nazivima SUPER TV pakta, tako da je SUPER TV M promenio naziv Super TV START, a SUPER TV L u SUPER TV PLUS.

Vaša Supernova