Gde mogu da dobijem izvod sa finansijske kartice?

Zahtev za finansijsku karticu može podneti isključivo nosilac ugovora u nekoj od najbližih poslovnica ili slanjem dopisa sa potpisom nosioca na adresu Bulevar Arsenija Čarnojevića 99b.
Finansijska kartica može biti dostavljena putem mail-a ili slanjem poštom na zahtevanu adresu.