Jednostavno i po vašoj želji

Samo treba imati SUPER PLAN.

Sećate li se kada ste učili da koristite mobilni telefon? Pa smart uređaj. Internet su imale samo velike firme i fakulteti. I sve bilo komplikovano.

Danas bake razmenjuju recepte preko interneta, šalju slike i takmiče se čije je unuče lepše. Gledaju serije u vreme kada im odgovara, samo je „vrate unazad“, po želji. I sve jednostavno. Na jednom računu.

I povoljno. Vrlo povoljno, takoreći „penzionerski“.

Samo treba imati SUPER PLAN.

Odaberite vaš Super PLAN - Super PLAN 4, Super PLAN 3 ili Super PLAN 2

Izvor: supernova, supernova video