English Club od danas nije više deo ponude

Navedeni kanal je bio dostupan korisnicima Supernova i EXE NET

Supernova – pozicija 320

Exe Net na poziciji 47