Nove cene slanja specifikacije odlaznih poziva

Obaveštenje za privatne korisnike koji imaju Super Plan 3 sa mobilnom telefonijom i Super Plan 4

Od 1.1.2023. primenjuju se nove cene slanja specifikacije odlaznih poziva za fiksnu i mobilnu telefoniju za privatne korisnike koji imaju Super Plan 3 sa mobilnom telefonijom i Super Plan 4.

Cena jednokratnog slanja specifikacije je 60 dinara, a redovne dostave specifikacije uz mesečni račun je 24 dinara.