Obaveštenje o promeni cena dostave pojedinačnog listinga

Obaveštavamo vas da se od 26. aprila 2023. godine primenjuje nova cena slanja pojedinačnog listinga poštom na zahtev korisnika.

Nova cena iznosi 60,00 dinara i odnosi se na listing koji se šalje poštom, na zahtev korisnika, za odlazni saobraćaj ostvaren putem fiksnog telefonskog priključaka, bez obzira na to da li se priključak koristi kao pojedinačna usluga ili u okviru nekog od paketa usluga Supernove, koji uključuju i druge fiksne usluge.