Novi kanal u ponudi

Ponuda Super PLAN paketa bogatija je za još jedan novi kanal - Slobodna TV koji se nalazi na poziciji 661, u okviru Super TV Plus, Super TV Max, super TV biz Plus, super TV biz Max, HCS Start i HCS Max.

U okviru MOVE N GO aplikacije, kanal je deo ponude Super TV Plus i Super TV Max paketa, nalazi se na poziciji 661 i dodatna funkcionalnost je Gledaj unazad 7 dana.