Novi TV kanali u ponudi

Supernova ponuda je još bogatija, obaveštavamo vas da je od 4. 8.2023. privatnim i poslovnim korisnicima proširena uvođenjem novih TV kanala : 

  • TV Nais - novi kanal je dostupan u HD rezoluciji na poziciji  741, i u okviru MOVE N GO aplikacije. Kanal je dostupan korisnicima na teritoriji opštine Niš. TV Nais je na raspolaganju korisnicima sledećih TV paketa: Super TV Plus,        Super TV Max     super TV biz Start, super TV biz Plus.
  • TV SAGA – kanal je dostupan u HD rezoluciji na poziciji 656, i u okviru MOVE N GO aplikacije. Kanal je dostupan korisnicima na teritoriji opštine Obrenovac. TV Saga je na raspolaganju korisnicima sledećih TV paketa: Super TV Plus, Super TV Max     super TV biz Start, super TV biz Plus.
  • TV MAG –  kanal je dostupan u HD rezoluciji na poziciji 703, i u okviru MOVE N GO aplikacije. TV Mag  je na raspolaganju korisnicima sledećih TV paketa: Super TV Plus, Super TV Max super TV biz Start, super TV biz Plus.