Rezultati istraživanja Ratela-dokaz vrhunskog kvaliteta mobilne telefonije u Srbiji

Mobilna mreža Telekoma Srbija, mts je peti put zaredom ostvarila najbolji rezultat na testiranju sa ukupnim rezultatom od 90,32 (od mogućih 100) poena.

Rezultati istraživanja pokazuju da sva tri operatora ulažu značajna sredstva u infrastrukturu, tako da su njihove mreže na visokom evropskom nivou i u potpunosti spremne za uvođenje tehnologije nove generacije – 5G.

„Stalnim ulaganjima u mobilnu infrastrukturu i optimizaciju mreže postigli smo da mts i u ruralnim sredinama pruža uslugu visokog kvaliteta, uporedivu sa performansama mreže u najrazvijenijim evropskim zemljama. Uporednim ulaganjem u optičku infrastrukturu i povezivanjem baznih stanica već su stvoreni svi preduslovi za brzu primenu 5G, što će se u najvećoj meri odraziti na primenu digitalnih servisa pre svega u privredi“, izjavio je Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija.

RATEL je istraživanje kvaliteta mreže sproveo tokom septembra, oktobra i novembra 2023. godine u različitim kategorijama, koje obuhvataju testiranja u gradovima (velikim, srednjim i malim), na putevima (autoputevi, glavni i ruralni) i u komplementarnim zonama (železnički koridori i hot-spot-ovi).

Za ocenjivanje ukupnih performansi i rangiranje mobilnih mreža testirane su: govorna usluga (sa 40% učešća u ukupnom rezultatu) i usluge prenosa podataka (sa 60% učešća u ukupnom rezultatu). Usluga prenosa podataka je testirana kroz testiranje otvaranja internet stranica, usluge prenosa podataka, Jutjub videa i vatsap poruka.

Telekom Srbija će nastaviti da ulaže u infrastrukturu kako bi na najbolji način odgovorio na različite izazove sa kojima se operatori suočavaju u domenu opterećenja mreže, i kako bi svojim korisnicima i dalje pružao vrhunsko iskustvo mobilnih komunikacija.