Koje je vreme za rešavanje reklamacije?

Prosečno vreme rešavanja reklamacije je 2 dana.