Novi radio kanali u ponudi

Obaveštavamo korisnike Super TV paketa da je od 1. 3. 2024. ponuda proširena, za 4 nova RTS tematska radio kanala:

  • Radio Pletenica- novi kanal je dostupan na poziciji 985.

Radio Pletenica je na raspolaganju korisnicima sledećih TV paketa: Super TV Plus i Super TV Max.

  • Radio Rokenroler- novi kanal je dostupan na poziciji 986. 

Radio Rokenroler je na raspolaganju korisnicima sledećih TV paketa: Super TV Plus i Super TV Max.

  • Radio Džuboks- novi kanal je dostupan na poziciji 987.

Radio Džuboks   je na raspolaganju korisnicima sledećih TV paketa : Super TV Plus i Super TV Max.

  • Radio Vrteška- novi kanal je dostupan na poziciji 988. 

Radio Vrteška je na raspolaganju korisnicima sledećih TV paketa: Super TV Plus i Super TV Max.