Obaveštenje o promeni naziva TV kanala

Obaveštavamo korisnike Super Biz TV paketa, da je od 8. 3 .2024. kanal FEM 3 promenio ime u TV2 Klub. TV kanal je dostupan na poziciji 677 u okviru Super Biz TV paketa.