Zbog čega na nekim TV kanalima stoji da su zaključani?

Pri odabiru TV usluge, korisnik se opredeljuje za paket kanala koji mu se tom prilikom otključava. Ukoliko korisnik vidi da su određeni kanali zaključani, ti kanali nisu u paketu koji je korisnik odabrao, pa može da poseti našu poslovnicu i podnese zahtev za promenu paketa ili da kupi paket dodatnih TV kanala.