Zašto mi novi televizor prilikom pretrage nije našao kanale?

U toku je masovna digitalizacija svih korisnika. Ukoliko korisnik nije digitalizovan, a nije uspeo da pronađe sve kanale prilikom pretrage, to znači da je projekat digitalizacije u mestu gde je korisnik stigao do poslednje faze – gašenja analognog signala. To znači da korisnik treba da kontaktira Supernova kontakt centar i podnese zahtev za digitalizaciju.

Ukoliko je pak korisnik digitalizovan i nije našao kanale, verovatno je došlo do smetnji i preporučujemo da korisnik pozove Supernova kontakt centar radi prijave kvara.