Da li mogu da gledam televiziju na svom laptopu ili mobilnom telefonu?

Može. Usluga TV PO TVOM omogućava korisniku gledanje televizije na laptopu ili mobilnom telefonu. U prodavnici korisnik može podneti zahtev za dodatnim uslugama.