Ušteda

Ušteda novca. Ušteda vremena. Ušteda papira. Ušteda. Glavna stvar.

Zamislite da imate sve svoje telekomunikacione servise na jednom računu. Mobilna i fiksna, internet i televizija. Sve na jednom računu, jasno prikazano. Jedan iznos za plaćanje.

A i taj iznos znatno manji nego da se servisi plaćaju odvojeno. I svašta nešto uključeno i besplatno.

Pa još i na taj manji iznos dobijete popust. Polovinu. Lepa ušteda.

SUPER isPLANirajte nešto lepo, častite sebe ili one koje volite zahvaljujući uštedi.

Odaberite vaš Super PLAN - Super PLAN 4, Super PLAN 3 ili Super PLAN 2.

Izvor: supernova